กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารทำความเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณชั้นผิวหนัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy