กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การผ่าตัดสร้างเอ็นแกนไขว้เส้นหน้าในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับเอ็นแกนไขว้เส้นหน้าเดิม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy