[1]
พงษ์สุวรรณ์ จ. , ศิริชุมพันธ์ ณ. และ อิทธิอมรเลิศ ม. 2023. ภาวะการกดไขกระดูกจากพิษของยาเมโธเทรกเซทในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ : รายงานผู้ป่วย. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์. 19, 2 (ธ.ค. 2023), 63–71.