(1)
ว่องวิกย์การ ภ.; แสนอุ่น ธ. . การศึกษาประสิทธิผลจากการใส่อุปกรณ์เสริมเข่าหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า. JCP 2023, 19, 21-34.