(1)
พงษ์สุวรรณ์ จ. .; ศิริชุมพันธ์ ณ.; อิทธิอมรเลิศ ม. ภาวะการกดไขกระดูกจากพิษของยาเมโธเทรกเซทในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ : รายงานผู้ป่วย. JCP 2023, 19, 63-71.