[1]
พงษ์สุวรรณ์ จ. ., ศิริชุมพันธ์ ณ., และ อิทธิอมรเลิศ ม., “ภาวะการกดไขกระดูกจากพิษของยาเมโธเทรกเซทในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ : รายงานผู้ป่วย”, JCP, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 63–71, ธ.ค. 2023.