[1]
คงแสงดาว ส. 2020. ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19. Journal of The Department of Medical Services. 45, 1 (Mar. 2020), 5–8.