[1]
ศรีสุบัติ อ. and ธนะสิทธิชัย ส. 2019. กัญชากับการแพทย์แผนปัจจุบัน. Journal of The Department of Medical Services. 44, 6 (Dec. 2019), 5–8.