[1]
เลขา ดีรูป พ.บ., ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ วท.บ., ประกิต เนตรหิน วท.บ. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน 2019. คลินิกป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาลเลิดสิน. Journal of The Department of Medical Services. 44, 4 (Jul. 2019), 16–21.