[1]
ณัฐฐา ตังควัฒนกุล พ.บ., พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 2019. บทบาทวิตามินซีต่อผิวหนัง. Journal of The Department of Medical Services. 44, 3 (Jun. 2019), 7–8.