(1)
คงแสงดาว ส. ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19. j dept med ser 2020, 45, 5-8.