(1)
ศรีสุบัติ อ.; ธนะสิทธิชัย ส. กัญชากับการแพทย์แผนปัจจุบัน. j dept med ser 2019, 44, 5-8.