(1)
พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์. แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ. j dept med ser 2019, 44, 23-31.