(1)
เลขา ดีรูป พ.บ., ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ วท.บ., ประกิต เนตรหิน วท.บ. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน. คลินิกป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาลเลิดสิน. j dept med ser 2019, 44, 16-21.