คงแสงดาว ส. . ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19. Journal of The Department of Medical Services, [S. l.], v. 45, n. 1, p. 5–8, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244735. Acesso em: 30 sep. 2022.