ศรีสุบัติ อ.; ธนะสิทธิชัย ส. กัญชากับการแพทย์แผนปัจจุบัน. Journal of The Department of Medical Services, [S. l.], v. 44, n. 6, p. 5–8, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244745. Acesso em: 5 oct. 2022.