เลขา ดีรูป พ.บ., ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ วท.บ., ประกิต เนตรหิน วท.บ. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน. คลินิกป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาลเลิดสิน. Journal of The Department of Medical Services, [S. l.], v. 44, n. 4, p. 16–21, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246686. Acesso em: 28 sep. 2022.