[1]
คงแสงดาว ส. ., “ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19”, j dept med ser, vol. 45, no. 1, pp. 5–8, Mar. 2020.