[1]
ศรีสุบัติ อ. and ธนะสิทธิชัย ส., “กัญชากับการแพทย์แผนปัจจุบัน”, j dept med ser, vol. 44, no. 6, pp. 5–8, Dec. 2019.