[1]
เลขา ดีรูป พ.บ., ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ วท.บ., ประกิต เนตรหิน วท.บ. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน, “คลินิกป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาลเลิดสิน”, j dept med ser, vol. 44, no. 4, pp. 16–21, Jul. 2019.