[1]
ณัฐฐา ตังควัฒนกุล พ.บ., พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์, “บทบาทวิตามินซีต่อผิวหนัง”, j dept med ser, vol. 44, no. 3, pp. 7–8, Jun. 2019.