[1]
กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ทบ., พบ., MsIT, Cert. in OMS สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, “Non surgical orthodontics accelerators for clear aligners”, j dept med ser, vol. 44, no. 2, pp. 5–7, Apr. 2019.