กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียรใหญ่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy