[1]
นาครัตน์ เ., จอกทอง ส. และ พุ่มเอี่ยม ถ. 2021. ผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา. 1, 1 (ม.ค. 2021), 40–49.