[1]
คงจันทร์ ช. 2023. การบริหารต้นทุนบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา. 3, 1 (มี.ค. 2023), 28–45.