[1]
พิมพการ ล. 2023. ผลการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 1 - 4 โรงพยาบาลพรหมคีรี . วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา. 3, 1 (มี.ค. 2023), 84–97.