(1)
วงศ์สว่างศิริ พ.; ใส้เพี้ย ป. บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง. J Health Sci Ped 2021, 1, 82-96.