[1]
เลิศไพฑูรย์ ส. 2018. บทบรรณาธิการ. Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD). 1, 1 (Oct. 2018), v-vi.