เลิศไพฑูรย์ ส. บทบรรณาธิการ. Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD), Bangkok, Thailand, v. 1, n. 1, p. v-vi, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/article/view/157483. Acesso em: 28 feb. 2024.