[1]
V. Tirasangka, “ Editorial”, JMARD, vol. 5, no. 1, Mar. 2023.