กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภท Download Download PDF