กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบีบคั้นทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy