กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใส่ท่อหายใจแบบรวดเร็วสำหรับผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019: แนวทางปฏิบัติสำหรับพยาบาลในแผนกฉุกเฉิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล