กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองในการพาบุตรปากแหว่งเพดานโหว่ เข้ารับการผ่าตัดรักษาล่าช้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล