กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในภาคกลาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล