กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลการระงับปวดหลังผ่าตัด ระหว่างการใช้ยา Diclofenac sodium และ Parecoxib ก่อนผ่าตัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy