กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบแบบ Lichtenstein Mesh Repair กับ Darn Repair Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy