กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของ 0.5 % chlorhexidine gluconate in 70 % alcohol เปรียบเทียบกับ 10% povidone iodine ในการลดการปนเปื้อนของเชื้อจากการเพาะเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยเด็ก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy