กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทางด้านฮืโมโกลบินผิดปกติ ชนิดอี ที่มีผลต่อการวัดระดับน้ำตาลสะสมในผู้ป่วยเบาหวาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy