กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความตรงและความเที่ยงของโกนิโอมิเตอร์แบบประยุกต์ในการวัดการเคลื่อนไหวของข้อเข่า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy