กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมฝึกเดินที่บ้านต่อความสามารถด้านการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy