กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ระดับเอนไซม์ amylase ในกระแสเลือดที่ 2 ชั่วโมงหลังทำหัตถการส่องกล้องทางเดินน้ำดีร่วมกับปัจจัยเสี่ยงทางคลินิกเพื่อทำนายการเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบหลังทำหัตถการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy