กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบผลการใส่ท่อช่วยหายใจสำเร็จในครั้งแรก ด้วยวิธีการใช้ยานำสลบกับการใส่ท่อช่วยหายใจแบบดั้งเดิมในห้องฉุกเฉิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy