กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดด้วยวิธีฝังเข็มรักษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF