กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการเสียชีวิตและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูงในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF