กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF