กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการรอดชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีวิตของทารกแรกเกิดที่น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า1,000 กรัมในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF