กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF