กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดลมรั่วในชั้นเยื่อหุ้มปอดจากการทำหัตถการตัดชิ้นเนื้อของรอยโรคในทรวงอกโดยใช้เข็มตัดชิ้นเนื้อภายใต้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นำทาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy