กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพการจำแนกชนิดและการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างจากขวดเพาะเชื้อในเลือดโดยตรง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy